Hotline : 0906 280 303
CÔNG TY TNHH THỜI ĐẠI
http://doxemay.com
Liên hệ với chúng tôi
 
CÔNG TY TNHH THỜI ĐẠI
Địa chỉ:28 Phan Văn Trị, Quốc Tử Giám, Đống Đa
Điện thoại: 04-73080303
Họ tên:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:
Thành Viên Công Ty


Doxemay.com

Họ và tên:  Doxemay.com
Chức vụ:  Kỹ Thuật
Số ĐT:  0964896399
Email:   tesdy90@gmail.com

Nguyễn

Họ và tên:  Nguyễn Xuân Chung
Chức vụ:  Kỹ Thuật
Số ĐT:  0916167724
Email:   chungbacki1682@gmail.com

Tuệ

Họ và tên:  Tuệ Quỳnh
Chức vụ:  Dir
Số ĐT:  0974896399
Email:   doxemay@yahoo.com

Vũ

Họ và tên:  Vũ Tuệ Quỳnh
Chức vụ:  Tư vấn
Số ĐT:  0974896399
Email:   doxemay@yahoo.com

Doxemay.com

Họ và tên:  Doxemay.com
Chức vụ:  Kĩ thuật viên
Số ĐT:  0964896399
Email:   doxemay@yahoo.com

Mr

Họ và tên:  Mr Doxemay
Chức vụ:  Tư vấn
Số ĐT:  0974896399
Email:   doxemay@yahoo.com

Ms

Họ và tên:  Ms Doxemay
Chức vụ:  Tư vấn
Số ĐT:  0964896399
Email:   doxemay@yahoo.com

Doxemay.com

Họ và tên:  Doxemay.com
Chức vụ:  Kĩ thuật viên
Số ĐT:  0974896399
Email:   doxemay@yahoo.com

Mr

Họ và tên:  Mr Trường
Chức vụ:  Chuyên viên tư vấn
Số ĐT:  0983906278
Email:   doxemay@yahoo.com

SHOP

Họ và tên:  SHOP
Chức vụ:  SHOP
Số ĐT:  0974896399
Email:   doxemay@yahoo.com