Dè FZ cho Exciter 150

Dè sau kiểu FZ dành cho Exciter 150, gắn vào nhìn xe trông thon gọn, chắn bùn tốt hơn so với dè sau zin. Dè FZ gắn vừa cho Exciter 150 mà không cần phải chế.

Mô tả

Dè sau kiểu FZ dành cho Exciter 150, gắn vào nhìn xe trông thon gọn, chắn bùn tốt hơn so với dè sau zin.
Dè FZ gắn vừa cho Exciter 150 mà không cần phải chế.

Dè fz cho exciter 150 - 1
Dè FZ cho Exciter 150

src=”https://shop2banh.vn/images/2017/05/20170529_d6c71cfa7147ca9dcb1e63939c53f33d_1496026007.jpg” alt=”Dè fz cho exciter 150 – 2″ />
Dè FZ gắn lên xe Exciter 150

Dè fz cho exciter 150 - 3
Dè FZ gắn lên xe Exciter 150

 

Thông tin bổ sung

Dòng xe